MEN

Muškarci modeli od 25 do 55 godina i muškarci senior modeli od 55 do 75 godina, angažovani u reklamnim kampanjama različitih kompanija, kao i za fashion i digital slikanja i snimanja. 

JOVAN STANKOVIĆ

JOVAN STANKOVIĆ

MILOŠ RABIJAC

MILOŠ RABIJAC

MOMČILO BALAĆ

MOMČILO BALAĆ

PETAR NIKIĆ

PETAR NIKIĆ

VUK ŠVABIĆ

VUK ŠVABIĆ

DANILO ĐOKOVIĆ

DANILO ĐOKOVIĆ

LAZAR ŽIVANIĆ

LAZAR ŽIVANIĆ

SLAVKO IVANOVIĆ

SLAVKO IVANOVIĆ

DRAGAN MIHAJLOVIĆ

DRAGAN MIHAJLOVIĆ

IVAN SIMONOVIĆ

IVAN SIMONOVIĆ

MILOŠ ĆALIĆ

MILOŠ ĆALIĆ

VLADIMIR BOJČETIĆ

VLADIMIR BOJČETIĆ

PETKO ABRAMOVIĆ

PETKO ABRAMOVIĆ

ALEKSA MOGIĆ

ALEKSA MOGIĆ

LUKA NASTIĆ

LUKA NASTIĆ

MILOŠ NIKOLIĆ

MILOŠ NIKOLIĆ

MILOŠ VELJKOVIĆ

MILOŠ VELJKOVIĆ

MILUTIN VELIŠIĆ

MILUTIN VELIŠIĆ

PETAR RADOJEVIĆ

PETAR RADOJEVIĆ

RADOŠ MILIĆEVIĆ

RADOŠ MILIĆEVIĆ

UROŠ KANDIĆ

UROŠ KANDIĆ

VUKAŠIN ČETNIK

VUKAŠIN ČETNIK

SLOBODAN STEVANOVIĆ

SLOBODAN STEVANOVIĆ

PREDRAG LOJPUR

PREDRAG LOJPUR

PERICA GRIGOROV

PERICA GRIGOROV

SLAĐAN ZLATKOVIĆ

SLAĐAN ZLATKOVIĆ

SLAVKO TRMČIĆ

SLAVKO TRMČIĆ

MILIVOJE RISTIĆ

MILIVOJE RISTIĆ